Projecten

Oude Herk

 

In Herk-de-Stad herstelden we de oorspronkelijke loop van de Oude Herk, waarbij relatief zuiver water weer naar het buitenbekken Schulensbroek kan stromen. Zo wordt de voorjaarsdroogte tegengegaan, die negatieve gevolgen had voor het weidevogelbeheer.

 

De nattere weilanden zijn interessant voor een aantal Europese doelsoorten zoals de porseleinhoen. Bovendien creëerden we met deze ingreep extra potentieel habitat voor de grote modderkruiper, een zeldzame, beschermde vis waarvan DNA-sparen zijn aangetroffen in het Schulensbroek.

Deze werken werden opgenomen in het Life+Delta-project. 

 

 

Partners

  • Gemeente Herk-de-Stad
  • Provincie Limburg
  • Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
  • Watering het Schulensbroek
  • Natuurpunt vrienden van het Schulensbroek

Met financiële steun van

  • Herk-de-Stad (via Vlaamse middelen ‘lokaal waterbeleid)

Contactpersoon 'Oude Herk'

Ward Andriessen
projectcoördinator valleigebonden natuur


ward.andriessen@rlhv.be
011 24 91 57