Biobeleefboerderij De Alverberg

 

In Kortessem ligt een bijzondere boerderij: De Alverberg. De Alverberg is een biologisch landbouwbedrijf en een sociaal project, waar mensen werken die elders niet aan de slag kunnen en werkgestraften door hun opdracht iets teruggeven aan de maatschappij. 

 

De Alverberg is ook een beleefboerderij. Schapen, varkens, koeien en legkippen worden er verzorgd en er worden groenten gekweekt. Op de boerderij is de natuurlijke kringloop gesloten: de boerderij kweekt zelf het veevoeder en het mest komt weer op het land terecht. Er wordt gestreefd naar een ecologisch verantwoorde landbouw, gericht op diversiteit en herstel van het ecosysteem. De seizoensgebonden producten worden dagvers aan de consument aangeboden op de hoeve of via samenwerking met lokale handelaars.

Wie meer wil weten over de boerderij kan aan de slag met een educatief pakket. Breng dus gerust een bezoekje.
Meer info:  De Alverberg