Nieuws

Landschapsbiografie Hart van Haspengouw

Je kan het landschap, zowel boven- als ondergronds, lezen als een biografie. Elke streek kent haar karakteristieke historische relicten, oude vormen van landgebruik, vergeten veldnamen, historische tracés, …  Sommige zijn nog perfect herkenbaar. Denk maar aan historische grafheuvels, holle wegen, kerkwegels, het tracé van de Romeinse heirbanen of, meer recent, het voormalig fruitspoor met de nabijgelegen stroopfabrieken en hoogstamboomgaarden. Andere liggen onder de grond opgeslagen in archeologische lagen of kan je lezen in de geologische lagen, zoals de mergelondergrond met zijn talrijke fossielen.   

 

Hoe het landschap zich vormt doorheen de tijd wordt bepaald door een combinatie van menselijk en natuurlijke invloeden. Vandaag de dag is Vlaanderen een lappendeken van natuur- en cultuurlandschappen. Haspengouw is een typische streek met een uitgesproken rijke landschappelijke geschiedenis.

 

Bij het maken van onderbouwde keuzes voor de toekomst, zoals concrete inrichtingsvoorstellen, is het belangrijk om de gelaagdheid van dat landschap beter te begrijpen. Samen met het Centrum voor Agrarische Geschiedenis en de KULeuven werd in 2022 een landschapsbiografie voor Haspengouw uitgewerkt. Zo’n landschapsbiografie brengt de verschillende ‘levensfasen’ van het landschap in kaart en vertelt het verhaal van een streek op een toegankelijke manier. Je kunt het boeiende rapport hier lezen. 

 

Een landschapsbiografie is nooit af. Ook jij kunt blijven meeschrijven aan de landschapsbiografie van Haspengouw. Heb jij een verhaal, informatie of beeldmateriaal dat je met ons en de volgende generaties wil delen? Heb je bepaalde kennis over of een bijzondere band met het Haspengouwse landschap? Laat het ons weten!

 

Contact of 011 31 38 98