Nieuws

Bilzers natuurgebied De Motmolen ingericht als klimaatbuffer

Begin juli startten natuurwerken in het ecologisch waardevol gebied De Motmolen in Bilzen. De projectpartners herstellen de beemd, zodat deze kan fungeren als buffer voor zowel droogte als overvloedige neerslag. Ook heel wat planten en dieren genieten van de ingrepen in dit stukje Europese topnatuur op een boogscheut van Bilzen centrum. 

 

Natte natuur tussen Katteberg en Alden Biesen

Natuurgebied De Motmolen vormt een groenblauwe verbinding tussen Alden Biesen en Katteberg. Het strekt zich uit langs de oevers van de Demer, bij de monding van de Nieuwzouw, een beekje dat vanaf de landcommanderij van Alden Biesen naar het gebied stroomt.

 

De Motmolen ligt in de zogenaamde Speciale Beschermingszone (SBZ) Jekervallei. Deze zones zijn vanuit de Europese Unie aangeduid als ideale leefgebieden voor specifieke, kwetsbare planten en dieren. Dat is zeker geen toeval: De Motmolen is een ecologisch waardevol gebied met heel wat potentie.

 

Voor deze werken slaan projectpartners Stad Bilzen, Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (RLHV) en vzw Orchis  de handen in elkaar, met financiële steun van de provincie. Met dit project geven ze invulling aan de Blue Deal van de Vlaamse regering, die streeft naar meer natte natuur. Natte gebieden helpen om zowel droogte als extreme regenval op te vangen.

 

Maaien met een rupsvoertuig

Tijdens de werken vormt men een voormalige weekendvijver, die vzw Orchis recent kon kopen, om tot natuurlijke vijver en herstelt men de natuurwaarden van de beemd. Een aangepast beheer zal het monotone rietveld omvormen naar een dotterbloemhooiland en zeggenmoeras, waarmee een belangrijke biotoop zich kan herstellen.

 

Bij de inrichting zorgen de projectpartners dat het beheer vlot en kostenefficiënt kan gebeuren. Het maaibeheer is hier namelijk niet eenvoudig door de zeer natte ondergrond die niet voldoende draagkracht biedt om er met tractoren over te rijden. Daarom zetten de beheerders een speciale maaimachine in. De zogenaamde softtrack is uitgerust met rupsbanden om dit natte klusje te klaren.

 

Genieten vanop het plankenpad

De werken vormen een meerwaarde voor de natuur, maar ook wandelaars genieten mee. Vanaf het plankenpad kunnen ze vanop de eerste rij - en met droge voeten - meemaken hoe de natuur in de beemd zich verder ontwikkelt. Zowel de oranje wandellus die vertrekt aan het kasteel van Alden Biesen, als de aanlooproute van aan de Kimpel in Bilzen-centrum als de Streek GR-Haspengouw doen De Motmolen aan.

 

Het is niet de eerste keer dat natuurbeheerders de handen hier uit de mouwen steken. In 2019 werkte de provincie al een belangrijk vismigratieknelput weg op de Demer, zodat vissen voortaan zonder problemen de Motmolen kunnen passeren. In het aansluitende natuurgebied Katteberg, versterkten de Stad Bilzen en het RLVH sinds 2017 de biodiversiteit, o.a. met het oog op wilde bijen en de moerasvegetatie. 

 

Meer info: Joke Rymen

 

Bekijk hier het persartikel. 


Partners:


                

Met financiële steun van: