De streek

Streken met karakter

 

In het 'Hart van Haspengouw'  

 

De Demer vormt de natuurlijke grens tussen de arme zandgronden van de Kempen in het noorden van Limburg en de rijke leemgronden van Haspengouw. Dit op veel plekken nog relatief ongeschonden cultuurlandschap beschikt naar Vlaamse normen over veel open ruimte. De compacte steden en dorpskernen zijn omgeven door akkers, graslanden, boomgaarden en beekvalleien.

 

De valleien van kabbelende beken als de Demer, Herk en Mombeek vormen waardevolle natuurgebieden. Haaks hierop lopen het traject van het voormalige fruitspoor en de Romeinse weg door het agrarisch landschap, dat ontstond dankzij de rijke landbouwtraditie. Vele generaties van hardwerkende boerenfamilies kneedden hun leefomgeving tot een afwisselend geheel met een fikse dosis couleur locale. De natuur schuilt hier in kleine hoekjes, zoals hoogstamboomgaarden, hagen, poelen, holle wegen en waardevolle graslanden. 

 

Geen wonder dus dat Haspengouw bekend staat als wandel- en fietsparadijs, waar recreanten genieten van de gastvrijheid van het platteland met haar compacte dorpen en bruisende, historische steden vol erfgoedpareltjes. Onze regio herbergt intrigerende sporen van de aanwezigheid van de Romeinen, maar ook talloze imposante kastelen, kerken, abdijen en kloosters die het verhaal vertellen van de gloriedagen van het Graafschap Loon en het Prinsbisdom Luik. Dat Haspengouw al twee eeuwen de fruitstreek bij uitstek is, merk je aan de talloze boomgaarden, het voormalig fruitspoor, de stroopfabrieken en de vele streekproducten.

 

 Om dit alles te bewaren en de troeven van Haspengouw op een duurzame manier uit te spelen zodat iedereen er optimaal van kan genieten, werken de verschillende sectoren al vele decennia samen. Deze samenwerking vloeit nu samen in de erkenning van Hart van Haspengouw als Landschapspark. Die kwam erna een traject met lokale overheden, verschillende organisaties in de open ruimte en land(schaps)bouwers. Samen bouwden we aan een ambitieus masterplan met bijhorende, concrete acties om landschap, natuur, erfgoed, landbouw, toerisme en wonen sterker met elkaar te verweven. Wil je er meer over weten? Ontdek het hier .

 

‘Grenzeloos Bocagelandschap’ Voeren 

 

Voeren lijkt dan wel een Vlaamse enclave in de provincie Luik, de inwoners laten zich niet tegenhouden door administratieve grenzen. Je treft hier een gezellige mix van tradities en culturen. Ook de natuur is niet gebonden aan grenzen: Voeren maakt deel uit van een bocagelandschap, dat zich uitstrekt tot in Wallonië en Nederland.

 

Het is dan ook niet zo gek dat we al jaren met talloze partners uit binnen- en buitenland samenwerken om de vele kwaliteiten van dit landschap te beschermen en versterken. Een unieke gebiedscoalitie voor een unieke streek, die buiten de gemeente Voeren ook delen van het Waalse Land van Herve en het Nederlandse Heuvelland omvat.

 

Zoals het een bocagelandschap betaamt, kenmerken Voeren en omgeving zich door graslanden, hooilanden en akkers, omzoomd door hagen en houtkanten. De kleinschaligheid van dit eeuwenoud geheel wordt nog eens benadrukt door kleine landschapselementen zoals graften, holle wegen, hoogstamboomgaarden en erfgoedrelicten. Typisch voor Voeren is bovendien het sterk uitgesproken reliëf met uitgestrekte boscomplexen op de heuveltoppen.

 

Samen met de vaak oude bossen en de snelstromende riviertjes vormt dit bijzonder goed bewaarde landbouwlandschap een aangename thuishaven voor een grote rijkdom aan planten en dieren. Ook de wisselende samenstellingen van de ondergrond dragen bij aan een unieke biodiversiteit, die zelfs op Europees niveau beschermd is met de aanduiding van maar liefst 1.592 ha Natura2000-gebied, samen goed voor maar liefst 31% van het totale Voerense grondgebied.  

 

Wandelaars en fietsers weten Voeren en omstreken goed te vinden. De ongerepte uitzichten, warme gastvrijheid en ambachtelijke ondernemers staan garant voor een instant-vakantiegevoel dicht bij huis.

 

Om de troeven van deze streek in de toekomst nog meer in de verf te zetten en de specifieke uitdagingen voor de regio aan te pakken, werkten we samen met coalitiepartners een masterplan met concrete acties uit. Het 'Grenzeloos Bocageland', dat zich uitstrekt over de Vlaamse Voerstreek en delen van het Waalse Land van Herve en het Nederlandse Heuvelland is nu één van de vijf Landschapsparken.   

 

Sint-Pietersberg: avontuurlijk grensplateau 

 

Maar daarmee heeft Zuid-Limburg nog niet al haar troeven vrijgegeven… Tussen Haspengouw en Voeren tref je Sint-Pietersberg, een prachtig landschap met een sterk reliëf, mergelgroeven, waterlopen en forten. Ook dit is een bijzonder ‘grensgeval’, dat zich uitstrekt over Vlaanderen, Wallonië en Nederland. De bijzondere flora en bijhorende fauna en de rijke geschiedenis met haar mergelgroeven dragen bij aan de aantrekkingskracht van dit wandelgebied bij uitstek.

Meer info over het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren vind je hier.

Meer info over onze projecten vind je hier.