Organisatie

Medewerkers

An Digneffe

An Digneffe

directeur

an.digneffe(at)rlhv.be
011 24 91 50

Ward Andriessen

Ward Andriessen

projectcoördinator valleigebonden natuur

ward.andriessen(at)rlhv.be
011 24 91 57

Joke Rymen

Joke Rymen

projectcoördinator biodiversiteit

joke.rymen(at)rlhv.be
011 24 91 55

Tine Rijvers

Tine Rijvers

projectcoördinator landschapszorg

tine.rijvers(at)rlhv.be
011 24 91 58

Erik van Esch

Erik van Esch

projectcoördinator recreatie

erik.vanesch(at)rlhv.be
011 24 91 56

Alexander Massoels

Alexander Massoels

erfgoedcoördinator

alexander.massoels(at)rlhv.be
011 24 91 59

Christel Cornelissen

Christel Cornelissen

coördinator gebiedsgerichte werking Voeren

christel.cornelissen(at)rlhv.be
011 24 91 53

Frederik Santermans

Frederik Santermans

medewerker natuur, recreatie en speelnatuur

frederik.santermans(at)rlhv.be
011 24 91 52

Inge Nevelsteen

Inge Nevelsteen

coördinator hamster en educatie

inge.nevelsteen(at)rlhv.be
011 31 38 98

Jo Vandormael

Jo Vandormael

medewerker natuur en landschap

jo.vandormael(at)rlhv.be
011 26 50 80

Mieke Vanlangenaeker

Mieke Vanlangenaeker

medewerker biodiversiteit en landbouw

mieke.vanlangenaeker(at)rlhv.be
011 26 50 82

Meg Verhees

Meg Verhees

medewerker natuur en landschap

meg.verhees(at)rlhv.be
011 24 91 59

Eliane Erens

Eliane Erens

medewerker natuur en landschap

eliane.erens(at)rlhv.be
011 26 50 81

Kathleen Stappers

Kathleen Stappers

medewerker administratie

kathleen.stappers(at)rlhv.be
011 24 91 51

Kristel Van Lishout

Kristel Van Lishout

organisatie publieksactiviteiten en communicatie

kristel.vanlishout(at)rlhv.be
011 24 91 54

Nele Postelmans

Nele Postelmans

communicatie- en recreatiemedewerker

nele.postelmans(at)rlhv.be
0475 83 67 01