Organisatie

Samenstelling raad van bestuur


Provincie

Dhr. Bert Lambrechts (voorzitter)

Gemeenten
Dhr. Jeroen Bellings
Dhr. Bert Vertessen
Mevr. Sabine Van de Sande

Milieu- en natuurverenigingen
Mevr. Francine Thewissen
Dhr. Luk Robijns
Dhr. Jan Nuijens
Dhr. Jos Ramaekers (ondervoorzitter)

Landbouw
Mevr. Heidi Pinxten

WBE
Dhr. Ghislain d'Ursel

Private landeigenaren
Dhr. Ghislain de Liedekerke

Adviserende leden
Mevr. An Heylen (Visit Limburg)
Dhr. Bart Tessens (Agentschap voor Natuur en Bos)
Dhr. Eddy Timmers (Onroerend Erfgoed)
Dhr. Jan Mampaey (Provinciaal Natuurcentrum)

Dhr. Joris Verhees (Provinciaal Natuurcentrum)

Mevr. Mietje Peeters (Provincie Limburg)

Dhr. Paul Van Laer (Nationale Boomgaardenstichting)

Dhr. Camille Cuyx (gemeente Kortessem)