Nieuws

Boomgaardenloket

De afgelopen twintig jaar verdwenen er elke week 1 à 2,5 ha hoogstamboomgaarden in Haspengouw. Als deze trend zich doorzet, kunnen de komende generaties niet meer van deze landschapspareltjes genieten. Dat zou jammer zijn, want hoogstamfruit is onlosmakelijk verbonden met de s

treekidentiteit van Haspengouw. Naast hun grote erfgoedwaarde en visuele aantrekkingskracht voor bewoners en toeristen, vormen hoogstambomen onmisbare toevluchtsoorden voor heel wat dieren en planten, midden in het agrarische landschap.

 

Daarnaast heeft hoogstamfruit van oudsher een economische waarde, die de afgelopen decennia in de vergetelheid geraakte.

 

Al deze functies krijgen aandacht binnen de werking van het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, o.a. via projecten als Haspengouwse fruitweides, geïnspireerd door het verleden en klaar voor de toekomst en Goed geplukt. En vanaf 2023 ook via het Boomgaardenloket. 

 

Hulp bij hoogstam

Het Boomgaardenloket is er voor iedereen die vragen heeft over de aanplant of het onderhoud van hoogstamfruitbomen: openbare besturen, landbouwers, organisaties en particuliere eigenaars. Onze medewerkers helpen hen via de opmaak van inrichtings- en herstelplannen, maar ook met vragen over subsidies en fruitverwerking. Door eigenaars, telers en ondernemers samen te brengen, ontstaat een platform voor kennisuitwisseling en samenwerking. Op die manier kan het Boomgaardenloket ook helpen bij de creatie van smaakvolle, creatieve producten van hoogstamfruit. Zo ervaren eigenaars dat ook hoogstamboomgaarden economisch interessant zijn.

De Nationale Boomgaardenstichting zorgt mee voor inhoudelijke ondersteuning, en leent hiervoor hun uitgebreide expertise aan het project uit. Zij geven o.a. advies rond fruitvariëteiten, snoei en onderhoud.

Tot slot helpt het Boomgaardenloket ook graag bij de aanleg van nieuwe of het herstel van bestaande hoogstamboomgaarden. Eigenaars die fruitbomen willen aanplanten, kunnen steeds contact opnemen om de opties te bespreken. 

Het Boomgaardenloket is een project kaderend in het onroerenderfgoedrichtplan hoogstamboomgaarden van het agentschap voor Onroerend Erfgoed, met financiële steun van Vlaanderen. Het startschot werd gegeven op 28 april 2023, niet toevallig de Europese dag van de hoogstamboomgaard.

 

Meer lezen? Bekijk dan zeker onze folder rond het beheer van hoogstambomen. 

 

Contacteer het boomgaardenloket of bel naar 011 24 91 59.


Partners:


    

Met financiële steun van: