Nieuws

Oorwormen en vogelkers helpen fruittelers om plagen te bestrijden

Gezocht: fruittelers in Alken, Borgloon, Kortessem, Nieuwerkerken, Sint-Truiden, Wellen

Het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren en het Proefcentrum voor Fruitteelt zijn op zoek naar een 30-tal geïnteresseerde fruittelers die willen meewerken om het fruitteelt-landschap “biodiverser” aan te kleden. Concreet willen we meer ruimte creëren voor opgaand groen (hagen, solitaire bomen, kopbomen, houtkanten) omdat het behoud van biodiversiteit van belang is voor o.a. de bestuiving van het fruit, de natuurlijke plaagbeheersing, de bestrijding van erosie en de strijd tegen de klimaatopwarming.

 

We geven daarom gratis en vrijblijvend advies aan geïnteresseerde fruittelers om hun fruitbedrijf biodiverser te maken. Naast advies geven we ook ondersteuning in de praktische uitvoer van de maatregelen (vb. aankoop van plantmateriaal, nestkasten, …).

 

Op 23 oktober werden de eerste resultaten van een onderzoek van PC Fruit naar natuurlijke manieren voor het bestrijden van schadelijke organismen voorgesteld:

 

Nuttige oorwormen: Oorwormen voeden zich met plaaginsecten zoals de perenbladvlo, een gevreesde gast in de boomgaard, die het fruit onverkoopbaar maakt. In het onderzoek werd nagegaan wat telers kunnen doen om het de oorworm maximaal naar de zin te maken. Aangezien oorwormen zich overdag verschuilen, zijn voldoende schuilplekken essentieel. Daarom laten steeds meer fruittelers onkruid tussen de bomen staan. Hier profiteren ook andere nuttige dieren van.

 

- Attract and kill: Drosophila suzukii is een schadelijke fruitvlieg. Dit Aziatisch insect legt haar eitjes in rijpende vruchten en veroorzaakt zo enorme schade. De suzukii-vlieg vond enkele jaren geleden haar weg naar Europa, maar natuurlijke vijanden ontbreken. Of toch niet?
Onze eigen inheemse vogelkers (Prunus padus) blijkt een bijzonder efficiënte bondgenoot bij het bestrijden van de gevreesde vlieg. De onderzoekers spreken van attract and kill: de fruitvlieg legt haar eitjes graag in de vruchten van de Europese vogelkers, maar ze komen er niet tot ontwikkeling.
De laatste jaren plantten al heel wat Zuid-Limburgse fruittelers gemengde hagen rond hun plantages, wat onder meer bestuivers zoals wilde bijen aantrekt. Door in deze hagen ook inheemse vogelkers op te nemen, slaan fruittelers dus letterlijk twee vliegen in één klap. Bovendien blijkt uit het onderzoek dat oorwormen ook wel een ei of larve van de suzukii-fruitvlieg lusten.

 

Het uitgangspunt is dus dat een gevarieerd agrarisch landschap met streekeigen gemengde hagen en houtkanten een positieve rol speelt in de beheersing van plaaginsecten (o. perenbladvlo). Ook qua erosiebestrijding en driftreductie vormen deze hagen een pluspunt. Hagen bieden bovendien kansen op meer bestuivingszekerheid dankzij de aantrek van wilde bestuivers. En door perceelsranden langs waterlopen te “behagen” kan inspoeling naar de waterlopen beperkt worden.

Ben je fruitteler in Nieuwerkerken, Alken, Borgloon, Kortessem, Sint-Truiden of Wellen, en heb je interesse om in je plantages maatregelen te nemen voor meer biodiversiteit?

 

  

Contacteer dan vrijblijvend het Regionaal Landschap via 011 31 38 98 en vraag naar Joke of Mieke of stuur een mailtje naar info[at]rlhv.be.