Projecten

Hagehelden (PDPO project)

 

 

Dit project focust op het beheer van houtkanten, onder meer in het ruilverkavelingsgebied van Jesseren, en richt zich tot private eigenaars, aangelanden, lokale landbouwers en terreinbeherende instanties.

 

Het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren stond in voor de opmaak van een houtkantenplan voor het gebied. Dit plan voorziet in de opstart van een verantwoord hakhoutbeheer waarbij het geoogste hout gebruikt wordt voor lokale energieproductie. We vertrokken hiervoor vanuit een terreininventarisatie waarbij de houtkanten met de grootste prioriteit in kaart werden gebracht. We hielden rekening met de eigendomssituatie, de praktische haalbaarheid en potentiële natuurwaarden.

 

In 2018 werd al zo’n 1.500 meter houtkant afgezet of beheerd met behulp van een kraan en hakselaar van Eco². Voor de nazorg en afwerking van de werken werden sociale economieploegen ingezet. De vrijgekomen houtsnippers worden lokaal gedroogd en gebruikt als energiehout.

Binnen het project gaat er ook aandacht naar communicatie en voorlichting van het brede publiek.

 

Partners

  • Stad Borgloon
  • Agro Beheercentrum
  • Regionaal Landschap Lage Kempen (RLLK)
  • Het Limburgs Steunpunt Rurale Ontwikkeling vzw (LISRO) 
  • Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
  • Provincie Limburg
  • Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
  • Vlaams Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling (PDPO) 

https://www.youtube.com/watch?v=SSUQKBZx_XE

  


Contactpersoon 'Hagehelden (PDPO project)'

Frederik Santermans
medewerker natuur, recreatie en speelnatuur


frederik.santermans@rlhv.be
bereikbaar tijdens kantooruren op 0494 12 38 12