Projecten

Historische sites, tuinen en parken

 

In Haspengouw en Voeren zijn landschap en erfgoed onlosmakelijk met elkaar verbonden. Historische sites, tuinen en parken in Zuid-Limburg herbergen belangrijke erfgoed- en natuurwaarden.

 

De landschapsanimator van RLHV staat zowel particulieren als gemeentebesturen bij om herstel- en verbeteringswerken aan het landschap uit te voeren die de esthetische of cultuurhistorische waarde extra in de verf zetten. De provincie voorziet hiervoor een budget. De restfinanciering gebeurt door de eigenaar en soms ook door de gemeente, het Agentschap voor Natuur en Bos of andere partners.

 

 

Bij historische sites en parken, die niet zelden aan een van de meer dan honderd Haspengouwse kastelen liggen, zetten we extra in op het beheer van monumentale bomen, zowel inheemse als uitheemse. Daarvoor roepen we de hulp in van een bomendeskundige en gekwalificeerde boomverzorgers.

Omdat het voor de toekomst van een park ook belangrijk is om voor verjonging te zorgen, staat RLHV eigenaars graag bij met advies rond de aanplant van opvolgers. In bepaalde gevallen kan ons landschapsteam de nieuwe parkbomen aanplanten.

 

 

 

Het Regionaal Landschap brengt de eigenaars met de juiste mensen en instanties in contact zodat alles met de juiste toelatingen gebeurt. Bovendien zijn er op deze locaties vaak extra subsidiemogelijkheden vanuit Vlaanderen of de provincie, al dan niet gekoppeld aan een beheerplan. Ook hierover krijgen eigenaars advies en hulp bij hun aanvraag.

 

Het herstellen en onderhouden van oude boomgaarden, kleine landschapselementen, vijvers, graslanden, meanders, ... op historische sites komt binnen onze werking regelmatig aan bod.

 

Partners

  • Provincie Limburg
  • Gemeentebesturen
  • Agentschap voor Natuur en Bos
  • Onroerend Erfgoed
  • Bosgroep Limburg  
  • Particuliere eigenaars
  • Lokale partners, afhankelijk van het project

Meer info: folder erfgoedloket

 

Contactpersoon 'Historische sites, tuinen en parken'

Tine Rijvers
projectcoördinator landschapszorg


tine.rijvers@rlhv.be
bereikbaar tijdens kantooruren op 0475 21 72 74