AGENDA

OPEN MONUMENTENDAG - HEERS

Nieuw leven voor een roemrijk kasteel

 

Het kasteel van Heers kent een geschiedenis van duizend jaar. Al in 1034 stond hier een versterkte motte. Het duurde nog tot 1362 voordat de familie de Rivière er een kasteel bouwde. Vanaf toen kende het kasteel een spannend verhaal van bloei en verval. De kasteelhoeve verschafte tot ver in de 20ste eeuw aan veel mensen uit Heers werk en eten. De tiendeschuur is één van de grootste in Vlaanderen. Door jarenlange verwaarlozing zijn het kasteel en de kasteelhoeve ook nu weer dringend aan restauratie toe.

De vzw Heerlijk(heid) Heers zet zich in voor het eerherstel van het kasteel. Samen met
partners en vele vrijwilligers hebben ze het afgelopen jaar hard gewerkt om het park
weer toegankelijk te maken.

Tijdens de Open Monumentendag wordt hier een nieuwe Verborgen Moois wandeling geopend. De bewegwijzerde wandeling rond het kasteel is vrij toegankelijk (± 2,5 km).