AGENDA

Wind zonder wieken - Kortessem

Op een hoogte van 102,5m boven het zeeniveau, het hoogste punt van Kortessem, staat een molenromp. Dit is het restant van een windmolen uit 1857, gebouwd in opdracht van de toenmalige burgemeester als antwoord op de teloorgang van de watermolens. Al in 1908 werd de maalactiviteit stopgezet, het molenwerk werd ontmandeld en de romp ingekort. Er werden paarden ingezet om het graan te dorsen. De molen takelde snel af tot een ruïne. In 1966 werden er renovatiewerken uitgevoerd en werd de molenromp een tijdlang gebruikt als dancing. In 2001 vormden de eigenaars het gebouw om tot een knappe gezinswoning.  

 

Tijdens de Open Monumentendag vertellen de eigenaars over de geschiedenis van de molen. Ze tonen met plezier de tuin en de buitenzijde van de molen, de woning zelf wordt niet opengesteld.