Agenda

Scholenactie: educatief pakket met kamsalamander

 

De kinderen van de lagere scholen in Alken gaan actief aan de slag met het educatieve pakket rond de kamsalamander.

Zo komen ze alles te weten over deze bedreigde soort en wordt er draagvlak gecreëerd voor de toekomst.