Advies & tips

Bacterievuur

Bacterievuur is een zeer besmettelijke plantenziekte veroorzaak door de Erwinia amylovora bacterie. In tegenstelling tot wat de term ‘perenvuur’ doet vermoeden, zijn niet alleen perenbomen maar ook appelbomen gevoelig aan de ziekte. Eén geïnfecteerde fruitboom kan menig fruitteler bedreigen en grote economische verliezen met zich meebrengen. Voor de export van de Conférencepeer die intussen zeer gegeerd is in Brazilië, Vietnam, China, Canada en de VS kan dit desastreuze gevolgen hebben.  

De ziekte komt niet enkel voor in appel- en perenbomen, maar heeft een groot waardplantenbereik, wat de beheersing niet altijd evident maakt. In openbaar groen, het landschap of particuliere tuinen wordt bacterievuur veel minder snel herkend, met alle gevolgen van dien voor nabijgelegen professionele boomgaarden. Meidoorn is bijvoorbeeld een van de soorten die vaak door bacterievuur wordt aangetast.  

Hoe je de ziekte kan herkennen en wat je moet doen om de ziekte te bestrijden, lees je hier .  

 

Om eigenaars die met bacterievuur geconfronteerd worden te helpen bij de bestrijding, heeft de provincie een Provinciaal meldpunt bacterievuur opgericht. Bij een infectiemelding zal een medewerker van het meldpunt ter plaatse de nodige vaststellingen doen. Indien het gaat om een bevestigde haard, zorgen zij ervoor dat de infectie gratis op een professionele manier wordt aangepakt! 

Na het verwijderen van een infectiehaard is het van belang dat u gedegen onderhoud uitvoert in de daarop volgende jaren. Het regionaal landschap kan voor u een onderhoudsplan opmaken waarin de timing van aanplant en aanbevelingen voor de uitvoering van het onderhoud staan opgenomen. Met dit onderhoudsplan kan u een subsidie voor onderhoud aanvragen bij het provinciebestuur of de gemeente (indien er lokale subsidies zijn voor het onderhoud van kleine landschapselementen). 

 

Meer info 

Provinciaal meldpunt Bacterievuur 

tel 011 23 74 38  of mail