Advies & tips

Beekherstel

Stroomt er een beek door of in de buurt van je perceel? Dan weet je vast dat hier heel wat bij komt kijken. Zo ben je gebonden aan bepaalde regels om bijvoorbeeld de instroom van bestrijdingsmiddelen en meststoffen in de waterloop tot een minimum te beperken.

 

De Zuid-Limburgse waterlopen hebben heel wat belangrijke functies. Denk maar aan het bergen van water om zowel overstromingen als droogte op te vangen. Daarnaast is water van essentieel belang voor landbouwers en particulieren en kunnen beekvalleien een recreatieve functie hebben. Maar de beken in Haspengouw en Voeren zijn ook belangrijk voor de ecologie: het zijn blauwe linten die doorheen het landschap stromen en die, samen met hun valleien, een thuis vormen voor (zeldzame) planten en dieren.

 

Werken aan de beek

De meeste beken en hun valleien zijn niet meer intact. Zo trok men vroeger veel waterlopen recht, maakte men valleigronden droger door populieren aan te planten en voerde men het oppervlaktewater versneld af. Dit heeft heel wat gevolgen, zoals een afname in ecologische waarde.

 

Beekherstel kan heel wat vormen aannemen, van een grootschalige hermeandering tot kleine ingrepen zoals het afschuinen van oevers, dood hout in de beek leggen en micromeandering: daarbij nemen we een kleine ‘hap’ uit de ene beekoever om die aan de overkant neer te leggen. Zelfs een kleine ingreep kan de ecologie in de waterloop een enorme boost geven.  

 

Ook de migratie van vissen vertoont op sommige plekken knelpunten. Door deze weg te werken, kan je een waardevolle bijdrage leveren aan het herstel van het vissenbestand.

 

Overweeg jij om aan beekherstel te doen op jouw perceel? Neem dan zeker even contact op met het Regionaal Landschap. Wij helpen je graag op weg en geven je advies rond vergunningen, subsidiemogelijkheden en concrete aanpak.

 

Wij geven VRIJBLIJVEND ADVIES rond:

  • het beheer van beekvalleien en waterlopen
  • subsidies
  • vergunningen en wetgeving
  • achterstallige onderhoudswerken

In sommige gevallen kunnen we een beroep doen op ons Landschapsteam voor werken met een landschappelijke en ecologische meerwaarde in het open buitengebied. Dit team werkt niet in tuinen en doet geen regulier onderhoud zoals het jaarlijks scheren van hagen. Elke aanvraag wordt individueel behandeld. 

 

NAAR MELDINGSFORMULIER