Projecten

Levendige begraafplaatsen

Vlaanderen telt meer dan 1.900 begraafplaatsen. Hun potentieel als multifunctionele, openbare ruimte wordt vandaag nog grotendeels over het hoofd gezien. De afgelopen jaren startten heel wat gemeenten met de vergroening van begraafplaatsen, onder meer door het verbod op pesticiden voor openbare diensten.

 

Deze plekken herbergen echter nog heel wat mogelijkheden. Niet enkel begrafenisrituelen worden diverser, maar ook de wijze waarop men overledenen herdenkt. Er is een groeiend draagvlak om klassieke begraafplekken om te vormen tot groene, multifunctionele plekken die bij het dagelijks leven horen. Hier kunnen herdenking, bezinning, educatie, erfgoed en natuur hand in hand gaan.

 

De opwaardering van begraafzones biedt een antwoord op heel wat problemen, zoals het intensieve onderhoud, een gebrek aan toegankelijk groen en kwaliteitsvolle natuurverbindingen.

 

Als lokaal bestuur is het niet eenvoudig om met ieders wens rekening te houden. Daarnaast heeft niet iedere gemeente evenveel middelen en niet elke begraafplaats dezelfde ruimtelijke mogelijkheden. Vertrekkende vanuit de huidige situatie, kan je echter overal vooruitgang boeken en tot een visie komen waarin zoveel mogelijk partners zich kunnen vinden.

 

Deze brochure wil als leidraad en inspiratiebron dienen bij de visievorming en (her)inrichting. We tonen graag hoe je een begraafplaats SEREEN kan maken en geven voorbeelden uit binnen- en buitenland. Denk in mogelijkheden, niet in beperkingen. Elke kleine actie maakt een verschil. 

 

LEVENDIGE BEGRAAFPLAATSEN - Van grijze stenenwoestijn naar groene ontmoetingsplek met erfgoedwaarde - Leidraad voor gemeenten

 

Voor de gemeenten Alken, Borgloon, Gingelom, Heers, Wellen en Kortessem werd er reeds een inventarisatie gemaakt van de aanwezige groenelementen. Deze zijn beschikbaar bij onze collega's.