Advies & tips

Bermen

 

Wegbermen zijn (potentieel) zeer waardevol voor de natuur, zeker in cultuurlandschappen zoals je die in Zuid-Limburg overal vindt. Het zijn groene linten die als verbinding tussen leefgebieden dienen en waar met name heel wat insecten zoals bijen en vlinders voedsel en beschutting vinden. Om dit te bekomen, is een gericht beheer nodig. Door op de juiste tijdstippen te maaien en het gebruik van pesticiden te vermijden, creëer je binnen de kortste keren bermen waar het bruist van het leven. 

 

Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren werkt al jarenlang samen met gemeentebesturen om het bermbeheer in hun gemeente te optimaliseren. Maar ook als particulier en landbouwer kan je bij ons terecht met al je vragen rond beheer, (achterstallig) onderhoud, financieringsmogelijkheden, …

Ook goed om weten: bermen zijn beschermd door het bermdecreet.

 

Wij geven VRIJBLIJVEND ADVIES rond:

  • het beheer van bermen
  • vergunningen en wetgeving

https://www.vlaanderen.be/beheer-van-de-wegbermen-in-vlaanderen

 

http://www.pnc.be/onzebermenvolleven

 

http://www.provinciaalnatuurcentrum.be/webfiles/pnc/bermen/product/inspiratiegids_werkenaanbermen.pdf

 

NAAR MELDINGSFORMULIER