Advies & tips

Bijvriendelijke inrichting

 

Bijen hebben het moeilijk in Vlaanderen. Nochtans zijn ze enorm belangrijk voor de biodiversiteit, het bestuiven van planten, landbouwgewassen en fruit. Dat is in Haspengouw en Voeren niet anders. Gelukkig is er heel wat dat je als gemeentebestuur, inwoner of landbouwer kan doen om je percelen bijvriendelijk in te richten.

 

Vanuit het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren helpen we zowel gemeentebesturen als particulieren die hun percelen op een bijvriendelijke manier willen beheren. Dit kan gaan om het ecologisch beheer van bermen of een gericht onderhoud van bloemrijke graslanden of kruidenrijke akkerranden, die zorgen voor stuifmeel en nectar. Ook natuurverenigingen en wildbeheereenheden kunnen hun gebied op een bijvriendelijke manier beheren.

 

Als particulier kan je zelfs in een kleine tuin een verschil maken door inheemse, bloeiende planten, hagen en bomen te voorzien waar de bijen volop nectar vinden. Daarnaast hebben deze insecten ook nood aan nestgelegenheid. Een bijenhotel plaatsen is een goed idee, maar er zijn ook heel wat soorten die liever in de grond nestelen. Een ruig hoekje en een hoopje zand doen al wonderen. Net zoals het vermijden van bestrijdingsmiddelen.

Als je bijen helpt, help je bovendien ook andere insecten en dieren, zoals amfibieën, kleine zoogdieren en insectenetende vogels.

Je kan bij ons terecht voor tips en advies. Misschien kunnen we samen een actie opzetten?

 

Wij geven VRIJBLIJVEND ADVIES rond:

  • bijvriendelijke inrichting en beheer: soortenkeuzes
  • lopende projecten

www.limburgzaait.be

 

Meer info: folder wilde bijen

NAAR MELDINGSFORMULIER