Advies & tips

Bijzondere plant- en diersoorten

 

Haspengouw en Voeren kennen een rijke biodiversiteit, met heel wat bijzondere soorten, die soms nergens anders in Vlaanderen voorkomen. Helaas hebben veel soorten het niet makkelijk of zijn zelfs met uitsterven bedreigd op Vlaams of Europees niveau.

 

Daarom werkt het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren mee aan projecten om deze en andere soorten te helpen. Hiervoor werken we samen met uiteenlopende partijen, zoals overheden, landbouwers, natuurverenigingen en particulieren.

Zo hebben we een uitgebreide werking rond het in stand houden van kleine landschapselementen, die onmisbaar zijn voor de typische planten en dieren van onze streek.

Landbouwers kunnen beheerovereenkomsten afsluiten met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) om de biodiversiteit op en rond hun akker te verhogen.

Elke gemeente adopteerde een plant of dier, waar ze concrete actieplannen voor uitvoerden. Misschien kan jij wel bijdragen aan het behoud van je gemeentelijke adoptiesoort?

 

Ook gebieden en soorten die vallen onder Natura 2000 komen in aanmerking voor een samenwerking met RLHV. Op onze website kan je alvast inspiratie opdoen bij de projecten die we reeds realiseerden in de categorie straffe Europese natuur’. Ook de website van het Agentschap voor Natuur en Bos rond Natura 2000 levert een schat aan informatie en inspiratie.  

 

Heb jij een bijzondere soort op je eigendom gespot of wil je met Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren samenwerken om de biodiversiteit te vergroten, neem dan zeker even contact met ons op. We staan je graag bij met tips en advies en misschien kunnen we wel samenwerken rond een concrete actie.

 

Wij geven VRIJBLIJVEND ADVIES rond:

  • inrichting en beheer in functie van bijzondere plant- en diersoorten
  • subsidies
  • lopende projecten
  • vergunningen en wetgeving
  • achterstallige onderhoudswerken

Meer info 

https://www.natura2000.vlaanderen.be/

 

NAAR MELDINGSFORMULIER