Projecten

Biodivers Bilzen

 

Binnen het project Biodivers Bilzen worden verschillende landschapsgerichte maatregelen doorgevoerd die de biodiversiteit en ecologische infrastructuur in het buitengebied ten goede komen. Hierbij wordt rekening gehouden met alle gebruikers van de landschappen

 

Het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren neemt de coördinatie van het project op zich, in samenspraak met de stad Bilzen en lokale partners. Daarvoor sloten we een samenwerkingsovereenkomst af met het stadsbestuur.

 

In de eerste twee samenwerkingsovereenkomsten, die liepen van 2011 tot 2018, werden acties gerealiseerd rond drie thema’s:

 1. Gebiedsgerichte inrichting en herstel van kleine landschapselementen: zoals ‘Beboom Bilzen’ (gratis klimaatbomen voor inwoners), ‘Behaag Bilzen’ (aanplant en onderhoud van streekeigen hagen) en ‘Bebloem Bilzen’ (verdeling van 5.000 boerenkrokussen en wilde bloemenmengsels).
 2. Landschap op tafel: de organisatie van de Ronde van de Sapmobiel waarbij particuliere eigenaars van hoogstamfruit de kans kregen om hun appels via de Sapmobiel tot appelsap te laten verwerken. Ook de activiteiten voor scholen en het brede publiek onder de noemer ‘Bilzen, de boom in’ vallen hieronder. Hierbij krijgen mensen de kans om boomgaarden te ontdekken en zelf fruit te plukken. Daarnaast zetten we het BIESONDER appelsap in de markt en lanceerden we de website goedgeplukt.be  
 3. Gebiedsgerichte biodiversiteit, met onder meer de biodiversiteitsprojecten ‘Bilzen, biesonder zoemend’ , ISN De Hoefaert en Haspengouwse ijskelders voor vleermuizen . RLHV stond ook mee aan de wieg van een gemeentelijke biodiversiteitswerkgroep.

In 2019 sloten we een nieuwe overeenkomst, die loopt tot 2024 en waarin gefocust wordt op landschapsbeleving (met o.a. het plukevenement Bilzen de Boom In en de vergroening van speelplaatsen) en beheer (kleine landschapselementen, waterlopen, valleigebonden natuur).

 

Partners

 • Stad Bilzen
 • Adviesraad Leefmilieu Bilzen (ALEBI)
 • Agentschap voor Natuur en Bos 
 • Nationale Boomgaardenstichting
 • Natuurpunt Spouwen
 • Natuurpunt Zuid-Oost Limburg
 • Orchis
 • Vlaamse Landmaatschappij
 • Toerisme Bilzen
 • Lokale partners (scholen, wereldwinkel, …)

Contactpersoon 'Biodivers Bilzen'

Joke Rymen
projectcoördinator biodiversiteit


joke.rymen@rlhv.be
bereikbaar tijdens kantooruren op 0470 99 10 33