Advies & tips

Biodiverse akkers

 

 

In de vele open landschappen van Haspengouw en Voeren is een groot natuurpotentieel aanwezig. Heel wat planten en dieren vinden hun weg naar de akker. De biodiversiteit kan echter op veel plekken nog gevoelig verbeterd worden.

 

Heel wat planten en dieren verkiezen een akker als leefgebied. Denk maar aan akkervogels, hamsters of bepaalde onkruiden en insecten. Kleine aanpassingen of ingrepen volstaan vaak al om een groot effect te bekomen.

 

Zowel overheden, organisaties als particulieren die akkers beheren, kunnen steeds bij Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren terecht voor advies. Wij bekijken graag op welke manier(en) we kunnen samenwerken aan biodiverse akkers waar het goed boeren is.

 

Via diverse beheerovereenkomsten met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) kan je je inzetten voor de natuur of bepaalde soorten en er ondertussen zelf ook wel bij varen. We lichten graag de mogelijkheden en hun voordelen toe. Misschien kunnen we samen een actie opzetten om jouw akkers te doen bruisen van het leven en natuurlijke bestuivers voor je gewassen aan te trekken? 

 

Om de biodiversiteit op akkers te stimuleren, lanceerden we ook ons Kortweg natuur-label met producten zoals biomeel en b.akkerbrood.

 

Meer info

 

https://www.vlm.be/nl/themas/beheerovereenkomsten

www.kortwegnatuur.be