Advies & tips

Biodiverse fruitteelt

Haspengouw is van oudsher met de fruitteelt verbonden. Hoewel boomgaarden uitgesproken cultuurlandschappen zijn, bruisen hoogstamboomgaarden van het leven en vormen ze waardevolle eilandjes van biodiversiteit in het agrarische landschap.

 

Ze vormen een thuis voor kleine marterachtigen zoals de wezel en hermelijn, steenuilen, de grauwe vliegenvanger en tal van andere vogels, amfibieën en insecten. Heel wat fruitboeren plaatsen oorwormpotjes, nestkasten voor steenuilen en torenvalken of nestblokken voor wilde bijen. In laagstamboomgaarden is er beduidend minder biodiversiteit, maar ook hier kunnen landbouwers de nodige inspanningen leveren om de natuur een handje te helpen.

 

Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren zet zich via talloze projecten in om de biodiversiteit in en rond boomgaarden te bewaren en vergroten. Zo werken we samen met fruittelers rond wilde bestuivers zoals metselbijen en herstellen we regelmatig hoogstamboomgaarden, al dan niet als onderdeel van een groter project. En ook bij onze watergebonden projecten – zoals in de vallei van de Herk en Mombeek – slaan we de handen in elkaar met fruittelers die in de valleien actief zijn.

 

Run je een fruitbedrijf en wil je weten hoe je de biodiversiteit bijkomende kansen kan bieden? Of zit je met vragen rond subsidiemogelijkheden?

Neem zeker even contact met ons op. Wij geven graag advies rond de diverse mogelijkheden om tot een biodiverse fruitteelt te komen. We voeren ook terreinacties uit en maken je graag wegwijs wat financieringsmogelijkheden betreft.