Advies & tips

Bouwkundig erfgoed

 

In Haspengouw en Voeren vind je heel wat historische gebouwen, zoals (vierkants)hoeven, kastelen, kloosters, kapellen en kerken maar ook historisch waardevolle woningen, KHE,  etc. In zo’n gebouw wonen of het beheren brengt bepaalde verantwoordelijkheden met zich mee. Het onderhoud is niet altijd even evident. 

Wat mag je veranderen aan je huis? Hoe onderhoud je je kapel? Welke vergunningen heb je nodig?

 

Met deze en andere vragen kan je steeds aankloppen bij het Erfgoedloket van het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren. Wij helpen je verder en verwijzen je, indien nodig en gewenst, door naar de juiste instanties.

 

 

Wij geven VRIJBLIJVEND ADVIES rond:

  • vergunningen
  • kopen en verkopen
  • ontsluiting, openstelling voor het publiek en herbestemming
  • onderhoud en restauratie
  • ondersteuning bij (ver)bouwen in het kader van archeologie (nota’s opmaken)
  • het opmaken van beheerplannen
  • mogelijkheden voor financiering

Financieel advies

Een historisch pand beheren, brengt bepaalde verantwoordelijkheden met zich mee. Regelmatig onderhoud is nodig en soms dringt een grondige restauratie zich op. Dit komt uiteraard met een prijskaartje. Gelukkig zijn er heel wat mogelijkheden voor financiering.

Wij bekijken graag samen met jou of je recht hebt op een tegemoetkoming. Deze kan verschillende vormen aannemen, zoals premies voor het laten uitvoeren van onderzoek, tegemoetkomingen bij onderhoud of restauratie, vergoedingen voor het organiseren van een publieksactiviteit of fiscale voordelen.

 

Meer info

 

http://www.limburg.be/erfgoedsubsidies

https://loket.onroerenderfgoed.be/premieloket

https://www.monumentenwacht.be/contact/monumentenwacht-limburg

Folder erfgoedloket

NAAR MELDINGSFORMULIER