Advies & tips

Fruitspoor

 

Het ‘fruitspoor’ is de bijnaam voor de spoorlijn 23 die in 1879 werd aangelegd tussen Sint-Truiden en Tongeren en die vooral gebruikt werd voor het vervoeren van fruit en suikerbieten. De sporen werden opgebroken in 1971, maar het tracé is nog zichtbaar als een rechte lijn die door het landschap loopt en doet nu dienst als fietspad.

 

In 2018 lieten we een inventaris van een deel van het fruitspoor opmaken, waarbij de huidige en potentiële natuurwaarden in kaart werden gebracht. Op basis daarvan maakten de betrokken actoren samen een beheerplan op, dat als leidraad zal fungeren voor toekomstig beheer. In het plan wordt rekening gehouden met natuur, erfgoed, recreatie en landbouw.

 

Wij geven VRIJBLIJVEND ADVIES rond:

  • beheer van de spoorberm
  • onderhoud van de wandelpaden op het fruitspoor

Meer info

 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/304755