Projecten

Gebiedscoördinatie grauwe kiekendief

 

De grauwe kiekendief is een beschermde roofvogel die in Vlaanderen helaas nog maar zelden voorkomt. Hij maakt zijn nest bij voorkeur in graanakkers en jaagt graag in open landschappen. Het is een belangrijke paraplusoort: beschermingsmaatregelen voor deze roofvogel betekenen meteen ook een opstapje voor heel wat andere soorten.

 

Eind 2015 keurde Vlaanderen het soortenbeschermingsprogramma grauwe kiekendief goed. De ambitie is om in Vlaanderen vijftien koppels grauwe kiekendieven te doen broeden. Uit studies blijkt dat daarvoor 450 hectare bijkomend leefgebied nodig is.

 

De Vlaamse Leemstreek, die zich uitstrekt van Bierbeek tot Maastricht, is een geschikte biotoop, mits er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Daarvoor is de hulp van landbouwers onmisbaar. Via beheerovereenkomsten met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) engageren zij zich om het de vogel naar de zin te maken. Dat kan met de aanleg van een vogelakker, een perceel waarbij stroken voedergewassen (luzerne en klaver) worden afgewisseld met stroken waar gras, graan en kruiden groeien.

 

Dankzij dit systeem ontstaat een grote biodiversiteit op kleine oppervlakten. Als er een koppeltje kiekendieven komt broeden, wordt het nest door de landbouwer beschermd tot de jongen uitvliegen. De landbouwer krijgt dan een vergoeding voor de gewassen die hij hierdoor niet kan oogsten. De luzerne werkt bovendien als bodemverbeteraar, kan verwerkt worden tot veevoeder en heeft nauwelijks bemesting nodig.

 

Meer info

 

Ontdek hier alles over de beheerovereenkomst met de VLM:

https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Beheerovereenkomsten/Fiches%20BO%20PDPOIII/20190321__BO%20voor%20de%20grauwe%20kiekendief.pdf

 

https://www.youtube.com/watch?v=yluvey_Le_I

 

Partners

  • Agentschap Natuur en Bos
  • Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren
  • Regionaal Landschap Zuid-Hageland
  • Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum akkervogels
  • Vlaamse Landmaatschappij
  • Werkgroep Grauwe Gors
  • Haspengouwse land(schaps)bouwers

Contactpersoon 'Gebiedscoördinatie grauwe kiekendief'

Inge Nevelsteen
coördinator hamster en educatie


inge.nevelsteen@rlhv.be
011 31 38 98