Advies & tips

Graslanden

Met name in de beekvalleien vond je tot enkele decennia geleden vele gras- en hooilanden die al eeuwen met de hand gemaaid werden, met afvoer van het hooi. Binnen de moderne landbouw zijn deze vaak moeilijk bereikbare, kleinschalige percelen echter niet economisch interessant. Heel wat waardevolle graslanden verdwenen, werden bebost (met populieren) of omgevormd tot intensief bemeste akkers.

 

En dat is jammer. Op deze percelen vind je namelijk een grote variatie aan bloemen en kruiden, waaronder zeldzame soorten. Interessant voor insecten zoals wilde bijen, vlinders en sprinkhanen, maar ook voor vogels, vleermuizen en andere zoogdieren.

 

Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren werkt samen met particulieren, landbouwers en natuurorganisaties om waardevolle graslanden te behouden en te herstellen. Het is belangrijk dat hierbij geen meststoffen of pesticiden worden gebruikt en dat er twee keer per jaar wordt gemaaid, met afvoer van het maaisel.

 

Heb jij een (potentieel) waardevol grasland in bezit of beheer en wil je samenwerken met het Regionaal Landschap of heb je nood aan beheeradvies? Neem dan zeker contact met ons op en wij helpen je graag verder.

 

Het is ook goed om te weten dat bepaalde graslanden beschermd zijn door het natuurdecreet en het landbouwdecreet.

 

Wij geven VRIJBLIJVEND ADVIES rond:

  • beheer van graslanden
  • vergunningen en wetgeving

Hooi van hier

Hooi van hier is een online databank waar eigenaars van graslanden en afnemers van hooi elkaar vinden. Zo kan je als eigenaar een boer inschakelen om je perceel te onderhouden, in ruil voor hooi.  Het kan daarbij gaan om graslanden, maar ook hoogstamboomgaarden, overhoekjes, akkerrandpercelen en andere grazige eigendommen. 

 

Meer info: folder graslanden

 

NAAR MELDINGSFORMULIER