Advies & tips

Hagen en heggen

 

Ver moet je niet zoeken om in Haspengouw hagen en heggen te spotten. Vroeger werden ze frequent aangeplant om perceelgrenzen aan te geven en hoogstamboomgaarden werden traditioneel omzoomd door een meidoornhaag.  Helaas hebben veel hagen plaats gemaakt voor niet-natuurlijke afsluitingen. En dat is jammer, want hagen zijn belangrijke landschapselementen die een schuilplek en voedsel bieden aan heel wat soorten. Voor tal van insecten, vogels en kleine zoogdieren zijn hagen onmisbaar.

 

Daarom zet Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren zich in om hagen aan te planten, te herstellen en onderhouden. We staan beheerders graag bij met advies op maat. Heb jij een locatie waar je hagen wil aanplanten? Informeer dan zeker even naar de lopende projecten. Mogelijk komt de aanplant in aanmerking voor tussenkomst met projectmiddelen en/of kun je gebruik maken van de hulp van het Landschapsteam.

 

Als landbouwer kan je mogelijk een beheerovereenkomst afsluiten met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) voor het onderhoud van hagen in agrarisch gebied.

Het is ook goed om te weten dat hagen beschermd zijn door het natuurdecreet en de wet op Kleine Landschapselementen.

 

Wij geven VRIJBLIJVEND ADVIES rond:

  • aanleg en beheer van hagen en heggen
  • soortenkeuze (streekeigen en autochtoon)
  • subsidies
  • vergunningen en wetgeving
  • achterstallige onderhoudswerken

Enkel hagen in het ‘open buitengebied’ komen in aanmerking. 

 

De Hagendorser

 

De hagendorser is een flexibele haagscheermachine, die tegen een schappelijke prijs kan worden ingezet voor regulier onderhoud van landelijke hagen in Haspengouw en Voeren die voldoen aan volgende voorwaarden:

  • gelegen in landelijk gebied (tuinhagen komen niet in aanmerking)
  • minstens 50 meter lang
  • er bevinden zich geen loshangende prikkeldraden of palen buiten het profiel van de haag
  • de haag werd maximaal 2 jaar geleden geschoren  

De hagendorser wordt gerund/uitgebaat door de Werkers.

 

Plant van hier

 

Plant van hier is een initiatief van de drie Limburgse Regionale Landschappen. Als je planten en bomen met dit label koopt, weet je zeker dat je voor inheemse soorten kiest, maar ook dat het om afstammelingen gaat van autochtone, streekeigen exemplaren.

 

En dat is belangrijk, want varianten van inheemse soorten die uit pakweg Polen komen, vertonen kleine afwijkingen in het DNA wat maakt dat ze net iets minder aangepast zijn aan onze bodem of dat ze op een ander tijdstip bloeien, met alle gevolgen van dien voor onze inheemse dieren. Daarom zijn ‘planten van hier’ de beste keuze. In onze ‘Plantwijzer’ vind je een overzicht en natuurlijk staan we je graag bij met advies.

 

Meer info

NAAR MELDINGSFORMULIER