Nieuws

Haspengouwse telers zetten in op biodiversiteit

Fruitbomen horen van oudsher bij het Zuid-Limburgse landschap en leveren heel wat voordelen voor mensen, van prachtige bloesems tot vers fruit. Om deze plantages ook interessant te maken voor planten en dieren, nemen steeds meer telers het initiatief om hun boomgaard natuurlijker in te richten. De afgelopen 2,5 jaar ondersteunde het project ‘Biodiverse Fruitteelt’ Haspengouwse fruitproducenten bij hun inspanningen voor meer biodiversiteit. De resultaten zijn nu bekend. 

 

Meer natuur voor meer winst

“Tijdens dit project bleek andermaal dat er bij fruittelers heel wat draagvlak is om zich in te spannen voor biodiversiteit,” aldus Inge Moors, gedeputeerde voor Landbouw en Platteland. “Maar ook voor de telers leveren de genomen maatregelen voordelen op. De projectpartners verrichten de afgelopen jaren onderzoek naar het aantrekken van waardevolle soorten. Zo kunnen telers op een natuurlijke manier vervelende plagen indijken. Denk maar aan torenvalken en uilen die muizen vangen, oorwormen en vleermuizen die schadelijke insecten eten of de inheemse, Europese vogelkers die vakkundig afrekent met de schadelijke Suzukii-fruitvlieg. Meer natuur betekent in dit geval ook meer winst voor de teler.”

De resultaten liegen er niet om: er werden 32 bedrijfsadviezen op maat opgemaakt en in het veld uitgewerkt samen met de fruittelers. Dit resulteerde in de aanplant van 10,3 km aan gemengde hagen en 155 solitaire bomen. De fruittelers hingen 61 nestkasten voor torenvalken, steen-, kerk- en bosuilen op en plaatsten 27 wezelnestkasten.  Er kwamen vele hectaren bloemrijke grasstroken door aangepast maaibeheer en wildere overhoekjes kregen een plek in de fruitplantages. Daarnaast werd er volop kennis en ervaring uitgewisseld tijdens 5 demomomenten waarop een 200-tal fruittelers aansloten.

Het onderzoek en de praktijkervaringen leidden tot heel wat nieuwe kennis. Om deze info op een toegankelijke manier tot bij de telers te brengen, lanceren de initiatiefnemers de brochure “Fruittelers met pit en oog voor biodiversiteit’, die je hier gratis kan downloaden.

 

Telers met pit

Proefcentrum Fruit en Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren zijn niet aan hun proefstuk toe. Al enkele jaren breken zij een lans voor biodiverse fruitteelt via diverse projecten en initiatieven, waarvoor ze telkens weer enthousiaste telers vinden. Dit project krijgt dan hopelijk ook een vervolg, waarbij de initiatiefnemers nog meer telers willen betrekken. De ervaringen uit het afgeronde project worden bovendien meegenomen om nog efficiëntere maatregelen te kunnen voorstellen aan de deelnemende producenten. Zo zal er nog beter ingespeeld worden op de behoeften van o.a. wilde bijen, maar ook van zweefvliegen, die zeer nuttig zijn als bestuivers maar helaas onder grote druk staan.