Advies & tips

Historische tuinen en parken

In Zuid-Limburg vind je heel wat historische parken en tuinen met een grote erfgoedwaarde, die ook fungeren als eilandjes voor de lokale biodiversiteit.

 

Het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren helpt zowel particulieren als overheden bij het uitvoeren van herstel- en verbeteringswerken die de cultuurhistorische en natuurwaarden van deze parken extra kracht bijzetten.

 

We focussen daarbij onder meer op het beheer van kleine landschapselementen zoals hoogstamfruitbomen, hagen, heggen, poelen, vijvers en monumentale parkbomen.

 

Omdat het voor de toekomst van een park belangrijk is om voor verjonging te zorgen, staat RLHV eigenaars graag bij met advies rond de aanplant van opvolgers. In bepaalde gevallen kan ons landschapsteam de nieuwe parkbomen aanplanten.

 

Vaak loont het de moeite voor eigenaars om een park- of bomenbeheerplan op te laten maken, zodat je als eigenaar een lange termijnvisie hebt voor het beheer van je park(bomen). Regionaal Landschap brengt eigenaars met de juiste mensen en instanties in contact om dit te realiseren.

 

Wij geven VRIJBLIJVEND ADVIES rond:

  • vergunningen
  • ontsluiting, openstelling voor het publiek en herbestemming
  • onderhoud en restauratie
  • het opmaken van beheerplannen
  • mogelijkheden voor financiering

Financieel advies

 

Een historische tuin of park bezitten, brengt bepaalde verantwoordelijkheden met zich mee. Regelmatig onderhoud is nodig. Tenzij je dit volledig zelf kan doen, komt dit met een prijskaartje. Gelukkig zijn er heel wat mogelijkheden voor financiering.

 

Wij bekijken graag samen met jou of je recht hebt op een tegemoetkoming. Deze kan verschillende vormen aannemen, zoals premies voor het laten uitvoeren van onderzoek, tegemoetkomingen bij onderhoud of restauratie, vergoedingen voor het organiseren van een publieksactiviteit of fiscale voordelen.

 

Meer info

 

https://loket.onroerenderfgoed.be/premieloket