Advies & tips

Houtkanten en graften

Een houtkant is een dichte, gevarieerde verzameling van bomen en struiken, die om de 5 à 10 jaar tot aan de grond worden afgezet en dan weer uitgroeien. Een graft is een houtkant op een steile helling. Vooral in Voeren vind je veel graften.

 

Vroeger hadden houtkanten verschillende praktische functies. Het waren vaak perceelgrenzen, ze hielden het vee tegen en het hout werd gebruikt voor allerlei toepassingen. Doordat houtkanten binnen de moderne landbouw hun nut verloren, zijn er veel verdwenen. En dat is spijtig nieuws, niet enkel omwille van de landschappelijke waarde, maar ook omdat het eilandjes van biodiversiteit zijn in het open (landbouw)landschap.

 

Voorziet jouw gemeente subsidies voor de aanplant van houtkanten? Hoe werkt hakhoutbeheer in de praktijk? Wil je een houtkant aanplanten? Het Regionaal Landschap helpt je graag op weg.

Het is ook goed om te weten dat houtkanten en graften beschermd zijn door het natuurdecreet.

 

Wij geven VRIJBLIJVEND ADVIES rond:

  • aanleg en onderhoud van houtkanten
  • soortenkeuze
  • subsidies
  • vergunningen en wetgeving

Enkel houtkanten in het open buitengebied komen in aanmerking.  

 

Meer info

 

https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/HAOE/22/HAOE022-001.pdf

 

folder houtkanten en graften 

 

NAAR MELDINGSFORMULIER