Nieuws

Op zoek naar de kamsalamander

Samen met kamsalamanderspecialist Davy Huygen plaatsten we dit voorjaar fuiken in enkele herstelde poelen om de kamsalamander te spotten. En met succes! Bekijk hier unieke en exclusieve beelden van de monitoring van onze grootste inheemse watersalamander.

 

Dankzij het biodiversiteitsproject 'Kamsalamanderbolwerk tussen Herk en Mombeek' konden we een grootschalige poelenactie houden om het leefgebied van onze zeldzame en bedreigde waterdraak te verbeteren.
We herstelden op meer dan 20 locaties poelen, er vonden slibruimingen plaats, bomen werden geknot en takkenwallen aangelegd.
Dankzij de medewerking van heel wat particuliere eigenaars, konden we gerichte terreinacties uitvoeren.

 

Bedankt aan alle betrokken gemeenten, eigenaars en partners!