Nieuws

Landschapskrant Voeren

Grenzeloze ambities voor Voeren

Voeren is van oudsher een streek met een sterke identiteit, die mee ontstond door het historisch landgebruik. Het agrarische cultuurlandschap met typerende landschapselementen en waardevolle beekvalleien en natuurgebieden spelen een belangrijke rol bij het behoud van de biodiversiteit, de leefkwaliteit en het vervullen van de klimaatambities.

Het is onze ambitie om het Voerense landschap te behouden en nog te versterken waar mogelijk. Het is echter vijf voor twaalf, want ons landschap staat ernstig onder druk. Om onze doelen te behalen, moeten we de grensoverschrijdende aanpak nog verder uitdiepen, over alle beleidsniveaus en beleidssectoren heen. Hierbij bouwen we bruggen tussen natuur, landbouw, erfgoed en toerisme.

Onze droom van Voeren als landschapspark is daarbij een instrument van onschatbare waarde. Een unieke streek verdient immers een unieke aanpak.     -  Joris Gaens, burgemeester Voeren -

 

Lees er alles over in deze speciale editie van de Voerense Landschapskrant