Projecten

Landschapsloket

 

Het Landschapsloket vormt het aanspreekpunt voor landschapszorg in Haspengouw en Voeren. Hier kan je terecht voor specifiek advies over de aanplanting en het onderhoud van kleine landschapselementen, een natuurvriendelijke inrichting van een perceel, het gebruik van streekeigen en autochtone soorten, vragen in verband met snoei en achterstallige onderhoudswerken, oude fruitvariëteiten, de hagendorser, subsidies, vergunningen en de uitvoering van werkzaamheden door het Landschapsteam.

 

Daarnaast kan het Landschapsloket helpen bij de aanplant en aanleg van hagen en heggen, hoogstambomen, houtkanten en graften, solitaire bomen of knotbomen en natuurlijke amfibieënpoelen. Voor aanplantingen worden steeds inheemse, streekeigen en autochtone soorten gebruikt. 

 

Het Landschapsloket helpt ook bij achterstallig onderhoud, zoals het terugsnoeien van sterk verwilderde of verwaarloosde hagen, hoogstamfruitbomen en het knotten van knotbomen. Ook kapwerken in functie van ecologisch beheer, het ruimen van een dichtgegroeide of verlande poel of het verjongen of terugzetten van een houtkant bij afwezigheid van een beheerovereenkomst, behoort tot de taken.

 

Enkel landschapswerken met een landschappelijke of ecologische meerwaarde in het buitengebied komen in aanmerking. Regulier onderhoud, tuinonderhoud en werken in bossen vallen niet onder de werking van het Landschapsloket.

 

Omdat de medewerkers van het Loket vaak op terreinbezoek zijn, vragen we u om altijd een afspraak te maken.

 

   Partners

  • Eigenaars
  • Gemeentebesturen
  • VLM-bedrijfsplanner
  • Nationale Boomgaardenstichting
  • Bosgroep Limburg
  • Natuurverenigingen 

Contactpersoon 'Landschapsloket'

Tine Rijvers
projectcoördinator landschapszorg


tine.rijvers@rlhv.be
bereikbaar tijdens kantooruren op de nrs 011 24 91 58 - 0475 21 72 74