Projecten

Molenverhaal Alken

Het gemeentebestuur van Alken is zich bewust van de bijzondere en centrale ligging van het dorpscentrum aan de Herk- en Mombeekvallei. Meer dan de helft van het oppervlaktewater van Haspengouw stroomt via Alken richting Demer en zo naar zee. Naast de Mombeekvallei, die Alken van oost naar west doorkruist, stromen ook De Herk en de Kleine Herk als blauwe aders doorheen het centrum van Alken. 

Een mobiele tentoonstelling moet het valleiverhaal toegankelijk maken voor kinderen en streekbewoners en educatief ontsluiten. Het volledige verhaal van bron tot monding zal aan bod komen waardoor de mobiele tentoonstelling inzetbaar is in het volledige stroomgebied van de Herk- & Mombeek (10 Haspengouwse gemeenten).  

 

Binnen het project beogen we de expositie rond onderliggend thema: "Haspengouw: van bron tot monding, van akker tot bakker... "

Haspengouw is een typische landbouwstreek. Wie Haspengouw zegt, denkt aan een glooiende landschap met boomgaarden, weilanden en beemden, aan akkers en wuivende graanvelden. In Haspengouw zijn natuur en landbouw met elkaar verweven. Haspengouw is een uniek cultuurlandschap, ontstaan door een samenspel van landbouw, natuur en water. Haspengouw kent een hoge concentratie aan oude watermolens langsheen de Herk- en Mombeekvallei. Deze staan symbool voor het samenspel tussen natuur, water, landbouw en erfgoed. 

 

 

 

Partners:


    

Contactpersoon 'Molenverhaal Alken'

Alexander Massoels
erfgoedcoördinator


alexander.massoels@rlhv.be
bereikbaar tijdens kantooruren op de nrs 011 24 91 59 - 0485 02 70 94