Advies & tips

Trage wegen

 

‘Trage wegen’ is een verzamelnaam van alle verharde en onverharde wegen en paden waar geen gemotoriseerd verkeer is toegelaten. Zij vormen van oudsher belangrijke verbindingen voor wandelaars en fietsers. Veel trage wegen zijn eeuwenoud.

 

Trage wegen zijn vaak belangrijk voor functionele verplaatsingen, bijvoorbeeld naar scholen of treinstations. Daarnaast nodigen ze uit tot recreatie (onze eigen Verborgen Moois- en Greenspotwandelingen maken gretig gebruik van talloze trage wegen) en vormen ze ecologische verbindingen voor heel wat diersoorten.

 

Veel trage wegen dreigen te verdwijnen of zijn dringend aan onderhoud toe. Hiervoor kan je als particulier of landbouwer bij het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren terecht.

 

We werken hiervoor ook samen met de vzw Trage Wegen en met gemeentebesturen. Zo werkten we in 2018-2019 een tragewegenbeleid uit met het gemeentebestuur van Herk-de-Stad.

 

Wij geven VRIJBLIJVEND ADVIES rond:

  • het beheer en de openstelling van trage wegen   
  • subsidies
  • vergunningen en wetgeving
  • achterstallige onderhoudswerken
  • de mogelijkheden tot uitvoering van werkzaamheden door het Landschapsteam

In sommige gevallen kunnen we een beroep doen op ons Landschapsteam voor werken met een landschappelijke en ecologische meerwaarde in het open buitengebied. Dit team werkt niet in tuinen en doet geen regulier onderhoud zoals het jaarlijks scheren van hagen. Elke aanvraag wordt individueel behandeld.