Projecten

Vergeten graslanden uit de vergeethoek

Soortenrijke graslanden behoren tot het landschappelijk erfgoed van Haspengouw. Bovendien vervullen ze belangrijke functies voor zowel de landbouw als ecologie. Omdat ze veel koolstof en water kunnen opslaan in de bodem, zijn het tevens natuurlijke klimaatbuffers.  

Graslanden komen van oudsher in de Haspengouwse beekvalleien en op de hellingen in open landbouwgebied voor. Helaas wordt hun waarde sterk onderschat. Veel graslanden verdwijnen en de kwaliteit van de resterende exemplaren gaat snel achteruit.

Daarom willen we met dit project de graslanden uit de vergeethoek halen. Het beschermen van deze waardevolle stukjes natuur zou moeten verankerd worden binnen de werking van lokale besturen. Via sensibilisatie willen we ook het grote publiek warm maken voor deze typisch Haspengouwse landschapselementen.

 

       Doelstelling 1: lokaal behoud, herstel en ontwikkeling van waardevolle graslanden

       Binnen dit project zoeken we in elke deelnemende gemeente in de valleien van de Herk en Mombeek naar één voorbeeldactie rond een vergeten           grasland. Het kan daarbij gaan om een perceel in eigendom van de gemeente, een particulier of een landbouwer. We voeren de nodige                           beheermaatregelen uit. Het kan daarbij gaan om:

 • Instellingsbeheer van een verruigd perceel
 • Afrasteren in functie van begrazing
 • Houtige vegetatie verwijderen

  Daarnaast bekijken we met de eigenaar welke bestande subsidies voor duurzaam graslandbeheer we kunnen activeren. Indien gewenst kunnen we ook ontzorgen, door eigenaars in contact te brengen met beheerders.

 • Doelstelling 2: communicatie en sensibilisering van het brede publiek rond het behoud en de ontwikkeling van lokale, soortenrijke graslanden.

 • In elke deelnemende gemeente zetten we in op het verbreden van het draagvlak voor vergeten graslanden. Hierbij informeren we het grote publiek over het belang van deze waardevolle stukken natuur. We plannen onder meer:

 • Geleide wandelingen door gebieden met veel graslanden
 • Graslandbeheer met klassen
 • Plantenexcursies
 • Campagnes via digitale media, gemeentelijke infobladen, onze eigen landschapskrant, …
 • Organisatie van de Haspengouwse Graslandronde in het voorjaar en de zomer van 2024
 • Een ludieke wedstrijd per deelnemende gemeente ‘op zoek naar het meest bijzondere grasland in je gemeente’. De inwoners worden hierbij betrokken en elk winnend grasland kan daarna meedingen voor de superprijs: de titel van mooiste grasland van de Herk- en Mombeekvallei of zelfs van heel Vlaanderen.

Deze acties sluiten aan bij het project Water-Land-Schap Herk en Mombeek .

 

Partners

 • Limburgs Landschap vzw
 • Gemeente Kortessem
 • De andere deelnemende Haspengouwse gemeenten: Alken, Borgloon, Diepenbeek, Hasselt, Heers, Herk-de-Stad, Sint-Truiden, Tongeren en Wellen. 

Lees hier het persbericht.

 


Met financiële steun van:


    

Contactpersoon 'Vergeten graslanden uit de vergeethoek'

Ward Andriessen
projectcoördinator valleigebonden natuur


ward.andriessen@rlhv.be
bereikbaar tijdens kantooruren op 0477 63 04 08 (niet op vrijdag)