Projecten

Plan Leeuwerik, biodiversiteitsstimulans zuidoostelijk akkerlandschap

In het zuidoosten van Bilzen, waar we vooral akkers vinden, liggen nog heel wat kansen om de waardevolle landschappen, bijzondere natuurwaarden en lokale biodiversiteit te versterken. 

 

Op vraag van Natuurpunt SpARo lanceerde Stad Bilzen i.s.m het RLHV en de Werkgroep Grauwe Gors in 2021 Plan Leeuwerik. Samen met privé-eigenaars willen we de biodiversiteit vergroten en de gevolgen van de klimaatverandering verzachten. 

 

De veldleeuwerik vormt de mascotte van het project, maar heel wat soorten profiteren mee van de werken, met planten zoals het akkerviooltje en de korenbloem, de vlindersoort het bruin dikkopje, vogels zoals de veldleeuwerik, geelgors, boerenzwaluw, kievit en patrijs, maar ook zoogdieren zoals hazen en dassen.

 

Al deze dieren zijn gebaat met een landbouwgebied waar ruimte is voor natuur, vaak in de vorm van kleine landschapselementen zoals gemengde hagen, bomen en houtkanten. Deze elementen maken het landbouwlandschap meteen beter bestand tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Ze dragen bij aan de typische streekidentiteit en maken het buitengebied nog aantrekkelijker voor inwoners en recreanten. De boer zelf geniet mee van de bijkomende biodiversiteit en een positief imago.

 

Plan Leeuwerik kadert in de samenwerkingsovereenkomst van de Stad Bilzen met Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren. Beide partners werken al sinds 2011 samen rond biodiversiteit .

Meer info: klik hier .

 

Partners

  • Natuurpunt SpARo
  • Stad Bilzen
  • Werkgroep Grauwe Gors (WGG) 
  • Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
  • Bilzerse landbouw-, landschaps- en natuurpartners

Met financiële steun van:


    

Contactpersoon 'Plan Leeuwerik, biodiversiteitsstimulans zuidoostelijk akkerlandschap'

Joke Rymen
projectcoördinator biodiversiteit


joke.rymen@rlhv.be
bereikbaar tijdens kantooruren op 0470 99 10 33